Tere tulemast, hea sõber!

                                                                     

Iga inimene sünnib oma õnnega. Et tagada kõikidele õpilastele õnnelik ja võimetekohane areng, peame oluliseks märgata varakult õpilaste arengu positiivseid ja arendamist vajavaid külgi. Jälgime õpilaste arengut dünaamikas põhikooli lõpuni. Tagades jõukohase õppimise, loodame õpilastes säilitada koolirõõmu ja õpimotivatsiooni. 

Kärla Põhikoolis käivitus kaasav digiõpe, käivitus digipööre. Kaasava Kooli pilootprojekti raames soetatud tahvelarvutite kasutamine annab õpetajale mitmesuguseid võimalusi tunni efektiivsemaks läbiviimiseks, õpilaste individuaalsuste arvestamiseks. Mitte tehnoloogia tehnoloogia pärast, vaid oleme uuendusmeeelsed ning valmistume riikliku hariduse üleminekuks e-õppematerjalide peale. See on elukestev õpe.  

See koduleht jagab infot ja tagasisidet lastevanemate ja õpetajate koolitustest, koolituste õppematerjale jms. 

Iga õpilase unelmsoov täiskasvanutele on logol: "Märka minu edusamme!"

 

Pilootprojekti KOKKUVÕTE

 Motivaator. Fotot: Kaisi Õispuu